Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

 

Nawigacja

 

Informujemy, iż z niezaleznych od nas przyczyn numer telefonu 876150278 jest chwilowo niedostępny . Prosimy o kontak pod nr telefonu 876210080

wniosek_do_przedszkola_2015-2016.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi informuje, że placówka posiada 98 wolnych miejsc na rok szkolny 2015/2016 ( w tym 25 miejsc do grupy popołudniowej od 15.00 do 20.00) i na taką liczbę ogłoszona jest rekrutacja.

 

 Marzanna Wardziejewska

Gołdap 25.02.2015

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

ogłasza nabór dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2015/2016

 

Przyjmowane są dzieci z następujących roczników:

 

v  rocznik 2010- do grup 5-latków( realizacja obowiązku przedszkolnego)

v  rocznik 2011- do grup 4-latków

v  rocznik 2012- do grup 3-latków

planowane jest utworzenie 8 grup całodziennych i 1 popołudniową 15.00-20.00

Organizacja przedszkola

 vPrzedszkole będzie czynne od godz.6.30 do godz. 20.00

v  Świadczenia przedszkola w zakresie podstawy programowej będą realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie  od godz.7.00 do godz. 12.00

vŚwiadczenia wykraczające ponad 5 godzin są płatne i wynoszą 1 zł za każdą godzinę

v  Stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi łącznie 6zł, dla dziecka na 5 godzin  5zł

v  Stawka żywieniowa dietetyczna za 3 posiłki wynosi łącznie 6,50 zł

 

Nasze atuty:

vkompetentna i doświadczona kadra wspierająca rodziców w opiece i wychowaniu

v  duży ogród wokół przedszkola z odpowiednim  atestowanym sprzętem

v  smaczne, zdrowe i tanie posiłki przygotowywane przez kuchnię  przedszkola (także dla wszystkich rodzajów diet- nawet najbardziej restrykcyjnych)

v  przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji

v dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym są zwolnione z opłat za realizację zajęć poza podstawę programową

v posiadamy dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz salę do zajęć ruchowych

v  przestronne, jasne i kolorowe sale

v  bogatą  bazę dydaktyczną

v  w naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo

 

Zajęcia wzbogacające naszą ofertę edukacyjną są następujące:

 vrytmika dla wszystkich dzieci

v terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy

v  język angielski już od 3 latków 2 razy w tygodni

v  dodatkowe zajęcia: taneczne, teatralne, plastyczne, przyrodnicze i ruchowe

v  dzieci 5-letnie realizują program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas” oraz program „Przyjaciele Zippiego”

v  dodatkowe zajęcia na podstawie programów autorskich

Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .

Rekrutacja dotyczy tylko kandydatów na przedszkolaka( dzieci nieuczęszczających do naszej placówki).

 

Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do Przedszkola:

  I etap rekrutacji: 

Dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Gołdap:

v  dzieci z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci)

v  dzieci wychowywane przez samotnych rodziców

v  dzieci niepełnosprawne

v  dzieci, których rodzeństwo lub rodzice są niepełnosprawni

v  dzieci objęte pieczą zastępczą

 

Aby udowodnić spełnienie powyższego lub powyższych kryteriów należy do wniosku  o przyjęcie do przedszkola dołączyć następujący(e) dokument(y)

v  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

v  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

v  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

v  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkie dokumenty oprócz oświadczeń winne być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu (art. 76 §1 KPA)

 

 II etap rekrutacji:

Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci zamieszkujące gminę Gołdap i spełniające następujące kryteria:

 

v  dzieci 5 letnie realizujące obowiązek przedszkolny  oraz  dzieci 4letnie z rocznika 2011, mające prawo do korzystania z wych. przedszkolnego      - 6 pkt

v  dzieci obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 5 pkt

v  dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 4 pkt

v  dzieci, które korzystać będą z przedszkola  powyżej 5 godzin - 3 pkt

v  dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin objętych nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  - 2 pkt

v  szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejsca zamieszkania – 1 pkt

 

Nabór dzieci : 

v  Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 20 lutego 2015

v  Do 25 lutego 2015 dyrektor Przedszkola informuje o liczbie wolnych miejsc ( na swojej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń w przedszkolu)

v  Rekrutacja dzieci na wolne miejsca na nowy rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie w terminie od 1 marca do 31 marca 2015r.

v  Od 2 marca rodzice dzieci nieuczęszczających do Przedszkola składają wnioski o przyjęcie do przedszkola - wnioski można odebrać w sekretariacie placówki lub pobrać z naszej strony: www.przedszkolegoldap.edupage.org

v  Do 15 kwietnia komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

v  Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi do 20 kwietnia 2015r.

v  Od 4 do 29 maja 2015r.rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola winni podpisać umowy.

       Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług

                                                   Marzanna Wardziejewska

                                              Dyrektor Przedszkola

Do dziś tj. do 20 lutego zbieramy deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2015/2016. Do środy 25 lutego –dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 poda ilość wolnych miejsc na rok następny , a od 2 marca rusza rekrutacja , która potrwa do 31 marca. Wnioski o przyjęcie dziecka będą dostępne od 2.03.2015r.w zakładce NABÓR2015/2016  oraz w sekretariacie przedszkola.

Marzanna Wardziejewska

Relacje z ważnych wydarzeń z życia naszego przedszkola znajdują się w zakładce z życia przedszkola oraz możecie państwo je zobaczyć na następujących stronach internetowych:

 

www.goldap.org.pl

www.goldap.wm.pl

www.zbliska.goldap.pl

a także o większości przeczytać na stronach Kuriera Gołdapskiego  smiley

 

Witamy i zapraszamy

 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć  się bez powodu, być ciągle zajętym i domagać się-ze wszystkich sił -  tego, czego  pragnie.”

(Paulo Coelho)

 Zapraszamy Państwa do skorzystania w pełni z usług naszego przedszkola. Stworzenie idealnej placówki było naszym marzeniem. Udało się. Obecnie,po dokonanej modernizacji przedszkole posiada 8 dużych sal, w których przebywa 9 oddziałów.Każda sala posiada swoją łazienkę.Do zajęć dodatkowych przystosowaliśmy 3 mniejsze sale.Pyszne posiłki przygotowywane są w zmodernizowanej kuchni oraz w  zapleczu kuchennym wyposażonym w bardzo profesjonalny sprzęt.

Wszystko w trosce o naszych podopiecznych.

                                                                                                                                                                   Marzanna Wardziejewska

 

photo

Wtorek 03.03.2015

Ilość odwiedzin: 1369924