Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

 

Nawigacja

 

   

Dziś przedszkolaki z naszego przedszkola uroczyście przywitali wiosnę. Z tej okazji dzieci z grupy 4-latków B przygotowały montaż słowno-muzyczny pt. „Powitalny koncert”. Opowiadał o tym, jak to zwierzęta na łące przygotowywały się do powitania Pani Wiosny. Przedstawienie obejrzały wszystkie dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Tradycyjnie już powitanie wiosny przedszkolaki zakończyły Wiosenną Paradą Uśmiechu ulicami naszego miasta. Niosąc kolorowe kwiaty, wiatraczki oraz baloniki dzieci stworzyły barwny wiosenny korowód.

fotogaleria 

Informujemy, iż z niezaleznych od nas przyczyn numer telefonu 876150278 jest chwilowo niedostępny . Prosimy o kontak pod nr telefonu 876210080

wniosek_do_przedszkola_2015-2016.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi informuje, że placówka posiada 98 wolnych miejsc na rok szkolny 2015/2016 ( w tym 25 miejsc do grupy popołudniowej od 15.00 do 20.00) i na taką liczbę ogłoszona jest rekrutacja.

 

 Marzanna Wardziejewska

Gołdap 25.02.2015

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

ogłasza nabór dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2015/2016

 

Przyjmowane są dzieci z następujących roczników:

 

v  rocznik 2010- do grup 5-latków( realizacja obowiązku przedszkolnego)

v  rocznik 2011- do grup 4-latków

v  rocznik 2012- do grup 3-latków

planowane jest utworzenie 8 grup całodziennych i 1 popołudniową 15.00-20.00

Organizacja przedszkola

 vPrzedszkole będzie czynne od godz.6.30 do godz. 20.00

v  Świadczenia przedszkola w zakresie podstawy programowej będą realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie  od godz.7.00 do godz. 12.00

vŚwiadczenia wykraczające ponad 5 godzin są płatne i wynoszą 1 zł za każdą godzinę

v  Stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi łącznie 6zł, dla dziecka na 5 godzin  5zł

v  Stawka żywieniowa dietetyczna za 3 posiłki wynosi łącznie 6,50 zł

 

Nasze atuty:

vkompetentna i doświadczona kadra wspierająca rodziców w opiece i wychowaniu

v  duży ogród wokół przedszkola z odpowiednim  atestowanym sprzętem

v  smaczne, zdrowe i tanie posiłki przygotowywane przez kuchnię  przedszkola (także dla wszystkich rodzajów diet- nawet najbardziej restrykcyjnych)

v  przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji

v dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym są zwolnione z opłat za realizację zajęć poza podstawę programową

v posiadamy dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz salę do zajęć ruchowych

v  przestronne, jasne i kolorowe sale

v  bogatą  bazę dydaktyczną

v  w naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo

 

Zajęcia wzbogacające naszą ofertę edukacyjną są następujące:

 vrytmika dla wszystkich dzieci

v terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy

v  język angielski już od 3 latków 2 razy w tygodni

v  dodatkowe zajęcia: taneczne, teatralne, plastyczne, przyrodnicze i ruchowe

v  dzieci 5-letnie realizują program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas” oraz program „Przyjaciele Zippiego”

v  dodatkowe zajęcia na podstawie programów autorskich

Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .

Rekrutacja dotyczy tylko kandydatów na przedszkolaka( dzieci nieuczęszczających do naszej placówki).

 

Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do Przedszkola:

  I etap rekrutacji: 

Dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Gołdap:

v  dzieci z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci)

v  dzieci wychowywane przez samotnych rodziców

v  dzieci niepełnosprawne

v  dzieci, których rodzeństwo lub rodzice są niepełnosprawni

v  dzieci objęte pieczą zastępczą

 

Aby udowodnić spełnienie powyższego lub powyższych kryteriów należy do wniosku  o przyjęcie do przedszkola dołączyć następujący(e) dokument(y)

v  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

v  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

v  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

v  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkie dokumenty oprócz oświadczeń winne być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu (art. 76 §1 KPA)

 

 II etap rekrutacji:

Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci zamieszkujące gminę Gołdap i spełniające następujące kryteria:

 

v  dzieci 5 letnie realizujące obowiązek przedszkolny  oraz  dzieci 4letnie z rocznika 2011, mające prawo do korzystania z wych. przedszkolnego      - 6 pkt

v  dzieci obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 5 pkt

v  dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 4 pkt

v  dzieci, które korzystać będą z przedszkola  powyżej 5 godzin - 3 pkt

v  dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin objętych nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  - 2 pkt

v  szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejsca zamieszkania – 1 pkt

 

Nabór dzieci : 

v  Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 20 lutego 2015

v  Do 25 lutego 2015 dyrektor Przedszkola informuje o liczbie wolnych miejsc ( na swojej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń w przedszkolu)

v  Rekrutacja dzieci na wolne miejsca na nowy rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie w terminie od 1 marca do 31 marca 2015r.

v  Od 2 marca rodzice dzieci nieuczęszczających do Przedszkola składają wnioski o przyjęcie do przedszkola - wnioski można odebrać w sekretariacie placówki lub pobrać z naszej strony: www.przedszkolegoldap.edupage.org

v  Do 15 kwietnia komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

v  Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi do 20 kwietnia 2015r.

v  Od 4 do 29 maja 2015r.rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola winni podpisać umowy.

       Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług

                                                   Marzanna Wardziejewska

                                              Dyrektor Przedszkola

Relacje z ważnych wydarzeń z życia naszego przedszkola znajdują się w zakładce z życia przedszkola oraz możecie państwo je zobaczyć na następujących stronach internetowych:

 

www.goldap.org.pl

www.goldap.wm.pl

www.zbliska.goldap.pl

a także o większości przeczytać na stronach Kuriera Gołdapskiego  smiley

 

Witamy i zapraszamy

 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć  się bez powodu, być ciągle zajętym i domagać się-ze wszystkich sił -  tego, czego  pragnie.”

(Paulo Coelho)

 Zapraszamy Państwa do skorzystania w pełni z usług naszego przedszkola. Stworzenie idealnej placówki było naszym marzeniem. Udało się. Obecnie,po dokonanej modernizacji przedszkole posiada 8 dużych sal, w których przebywa 9 oddziałów.Każda sala posiada swoją łazienkę.Do zajęć dodatkowych przystosowaliśmy 3 mniejsze sale.Pyszne posiłki przygotowywane są w zmodernizowanej kuchni oraz w  zapleczu kuchennym wyposażonym w bardzo profesjonalny sprzęt.

Wszystko w trosce o naszych podopiecznych.

                                                                                                                                                                   Marzanna Wardziejewska

 

photo

Niedziela 29.03.2015

Ilość odwiedzin: 1391354